parallax background

Dotacje na kolektory

Informacje o programie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Nowy program dopłat do kolektorów NFOŚiGW jest programem realizowanym we współpracy z bankami w ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych. Program dopłat do kolektorów przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dzięki nowemu programowi dotacji do kolektorów będzie możliwe dofinansowanie budowy łącznie ok. 50 tyś m2 kolektorów słonecznych rocznie.